Fortumilta vaivaton ratkaisu lämmitysöljyn varastointiin

05.02.2004

Fortum tuo markkinoille ainutlaatuisen kokonaispalvelun maanalaiseen lämmitysöljyn varastointiin nykyajan vaatimusten mukaan. Uusi palvelu täydentää luontevasti Fortumin kattavaa palvelutarjontaa öljylämmittäjille.

Fortumin kokonaispalvelun sydän on maanalainen UHVOLA-öljysäiliö, jonka kaksivaip-painen rakenne ja seinärakenteiden väliin asennettu tarkkailujärjestelmä tekee öljyn va-rastoinnin turvalliseksi. Rakenne antaa säiliölle muovin korroosiokestävyyden ja teräk-senlujan kuoren ulkopuolisia rasituksia vastaan. Öljysäiliön peruskoko on 3 000 litraa.

Vaivaton tapa uusia öljysäiliö

"1960- ja 70-luvuilla asennetut teräksiset öljysäiliöt ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Niiden korjaamisen sijasta on suositeltavaa säiliöiden uusiminen. Helppo ja tur-vallinen tapa on käyttää siihen kehitettyä kokonaispalvelua. U-Cont ja Fortum tarjoavat yhteistyönä palvelun, jossa kaikki hoituu ammattitaidolla alusta loppuun saman päivän aikana. Palveluun kuuluu sovittaessa myös vanhan säiliön poistopuhdistus ja kuljettami-nen pois", kertoo osastopäällikkö Asko Mäisti Fortumista.

Uusi säiliö on ympäristöteko

UHVOLA tarjoaa öljylämmittäjälle turvallisen ja nykyajan vaatimusten mukaisen tavan lämmitysöljyn varastointiin maan alle. Asko Mäistin mielestä ennen vuotta 1974 asennet-tujen öljysäiliöiden uusimista kannattaa vakavasti harkita, sillä siihen aikaan öljysäiliöille ei vielä ollut valmistusstandardia ja öljysäiliöiden suunniteltu käyttöikä oli 20-30 vuotta.

Öljyvarastointiratkaisun kehittäjä ja tuotetta valmistava U-Cont Oy myöntää UHVOLAn kaksivaippaiselle säiliölle 30 vuoden ja yksivaippaiselle 20 vuoden takuun. Suunniteltu säiliön käyttöikä on 60 vuotta. Kaksivaippaisen säiliön voi asentaa sellaisenaan myös pohjavesialueelle seinärakenteiden välitilaan rakennetun tarkkailujärjestelmän ansiosta.

Fortum esittelee (osasto 4A) uutta kokonaispalvelua ensimmäisen kerran 6. - 8.2. Rakenna & Remontoi -messuilla Myyrmäessä (ks. http://www.rakentaja.fi).

Lisätietoja:

Fortum Oil and Gas Oy, Asko Mäisti puh 050 45 26952, asko.maisti@fortum.com

U-Cont Oy, Jari Sistonen puh. 017 555 5400, jari.sistonen@u-cont.fi

www.kotienergia.com ja www.uhvola.fi