Bensiinikomponentit

Neste Oil tuottaa liikennepolttoaineiden komponentteja käytettäväksi omissa tuotteissaan ja myytäväksi muille öljy-yhtiöille.

MTBE (metyylitertiääributyylieetteri) ja TAME (tertiääriamyylimetyylieetteri) ovat oksygenaatteja, jotka parantavat bensiinin palamista ja vähentävät haitallisia päästöjä.

ETBE (etyyli tert-butyylieetteri) on bioetanoliin pohjautuva korkealaatuinen bensiinin komponentti. Sen etuja ovat muun muassa matala rikkipitoisuus, matala aromaattipitoisuus, matala höyrynpaine ja korkea oktaaniluku.

Tarkempaa tietoa bensiinikomponenteista löydät englanninkielisiltä sivuiltammeLinkkipallukat